Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DKBiosalg

Ved levering: Fragtmanden vil prøve at efterkomme ønsker til aflæsningen - disse kan anføres ved bestilling under notat. Evt. anvisninger skal dog være enkle og let forståelige.- skriv også gerne et telefonnummer hvor fragtmanden kan træffe dig i tilfælde af tvivls spørgsmål. Lav altid en tydelig markering af hvor pallen skal stå, hvis der ikke er nogen hjemme på modtagelsestidspunktet. Vejen til leveringsstedet skal være kørefast, der skal være 4 meters frihøjde og 3,5 meters fribredde og der må ikke være udhængende træer.

Såfremt det IKKE er muligt for chaufføren at aflevere varen og må tage den med igen for returnering eller senere levering må der påregnes en ekstra leveringsomkostninger pr. palle i henhold til fragtfirmaets listepris. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og DKBiosalg.dk.

Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DKbiosalg.dk.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DKBiosalgs side, er denne af vejledende art. DKBiosalg indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra DKBiosalg.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker inden for -5-10 dage.

Risikoen for varerne: Risikoen for varer købt i DKBiosalg overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra DKBiosalg, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til DKBiosalg.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, DKBiosalg har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort. Alle priser i DKBiosalg - på web-adressen http://www. DKBiosalg.dk - er inkl. Moms.

Fortrydelsesret: DKBiosalg yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.

Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.